9 Şubat 2010 Salı

Havacılık Müzesi Gezi Öncesi Günlük Plan 2

Psiko-motor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.

Sosyal-duygusal Alanı
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans ederBilişsel Alan
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar

Dil Alanı
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Nefesini doğru kullanır
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
2. Sohbete katılır
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür
5. Söz almak için sırasını bekler
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü v.b. yollarla sergiler.

SERBEST ZAMAN
•Öğretmen sınıfa gelir. O gün için hazırladığı programa uygun olarak eğitim ortamını hazırlar.
•Sınıfa gelen çocuklarla tek tek selamlaşır. İstedikleri ilgi köşelerine gitmeleri için onları yönlendirir.
•Öğretmen çocukları gözlemler, gerektiği durumlarda rehberlik eder.

“Çok çalışkan olmalıyız” şarkısı söylenerek sınıf toplanır.
Çok çalışkan olmalıyız
Çok çalışkan olmalıyız
Bu ulus için bu vatan için
Çok çalışkan olmalıyız

Tembel tembel durmamalı
Eller hiç boş kalmamalı
Bu ulus için bu vatan için
Çok çalışkan olmalıyız

SANAT (PMA A:2 K:9,13)
Öğretmen çocuklara havada, suda ve karada görülen taşıtlarla ilgili her birine kalın kartona hazırlanmış farklı boyama sayfalarını dağıtır.
•Çocuklardan taşıtları diledikleri gibi boyamaları istenir.
•Çocuklar boyamaları bitirdikten sonra öğretmenin daha önceden çizgi çizerek belirledikleri yerlerden keserler.MÜZİK

MÜZİK (SDA A:11 K:1 DA A:2 K:1,2)

Taşıtlar şarkısı hep birlikte söylenir.
Hep birlikte dans edilir.

TASITLAR
Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Gidiyor çufu çufu çuf
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi

Otomobil firlar birden
Kalkarken yerinden
Katiyor tozu dumana
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle

Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülür
Gidiyor dumanina bak
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle

Yolcular rahat uçakta
Aldirma hiç korkma
Gidiyor göge bakiyor
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi

OYUN (DA A:4 K:2,3,4,5 BA A:6 K:6)

•Öğretmen herkesin kendi boyadıkları kartı alıp yerine geçmesini ister.
•Sonra önceden hazırladığı TAŞITLAR yazılı kartonu sınıfa asar.
•karada- suda-denizde şeklinde üçe ayırmak için deniz, bulut ve karayolu resimlerini yan yana yapıştırır.
•Çocuklarla sohbeti başlatır.
•Okula hangi taşıtla geldiklerini sorar.
•Karada ve denizde hangi taşıtların olduğundan söz edildikten sonra çocukların sırayla ellerindeki kartonları tanıtarak hangi gruba giriyorsa oraya yapıştırmalarını ister.
•Bütün çocuklar kartonları yapıştırdıktan sonra öğretmen çocuklara çeşitli taşıtlara ait sesleri dinletir.
•Sesin hangi taşıta ait olduğunu sorar.

TÜRKÇE DİL (DA A:5 K:2,3)

•Öğretmen çocuklara kendi hazırladığı “Mehmet’ in rüyası” adlı hikayeyi çocuklara okur.
•Ardından çocuklara hikaye ile ilgili sorular sorar. Cevaplarını dinler.
•Hikayede çok eskiden insanların uçmak için neler yaptıklarını sorar.
•Uçakların nerede ve kimler tarafından yapılabileceği hakkında yorumlar yapılır.
•Uçakları kimlerin kullanabileceğinden söz edilir.
•Ardından bilmeceler sorulur.

Şehirden şehre koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.(Yol)
Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur (Trafik Polisi)
Hızlı yaşayan, para taşıyan (taksi)
İki teker, üç teker, iki ayakla nasıl gider? (bisiklet)
Altında dört teker, üstünde yük çeker. (at arabası
Dağdan gelir takır takır, ayakları gümüş bakır (at arabası)

DRAMA (DA A:5 K:5)
Öğretmen çocuklara uçağa binip binmediklerini sorar.
•Uçağa, trene vs. binerken neler yaptığımızda söz edilir bindikten sonra nasıl davranmamız gerektiği canlandırılarak gösterilir.
•Bankada, markette, sinemada, sokakta nasıl davranılacağından söz edilir.
•Ardından öğretmen çocuklara çeşitli sorular sorar.

Müze gezerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
Orada nasıl yürümeliyiz?
Yanımıza neler almalıyız? Vs.
•Sonra hep birlikte sınıfta hayali bir müze gezisi yapılır.

Hiç yorum yok: