12 Ocak 2010 Salı

KOÇ MÜZESİ 1.GÜNLÜK PLAN KONU TAŞITLAR(MÜZE ÖNCESİ ETKİNLİKLER)

GÜNLÜK PLAN
1. GÜN
Tarih:
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan
Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.
9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.


Sosyal-Duygusal Alan
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme.
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder.
Amaç 6. Başkalarının ilişkilerini yönetebilme.
Kazanımlar
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
9.Etkinliklerinin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.
Kazanımlar
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.


Dil Alan
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4.Dinlediklerini özetler.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.

BilişselAlanı
Amaç 2. Olay yada varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay yada varlıkların özellilerini söyler.
2. Olay yada varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi /durumu /olayı fark eder.
2. Dikkatini nesne /durum /olay üzerinde yoğunlaştırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanlımlar
1. Olay yada varlıkları söyler.

ETKİNLİKLER ÖĞRENME SÜRECİ


SERBEST ZAMAN
 Öğretmen sınıfa gelir. O gün için hazırladığı programa uygun olarak eğitim ortamını hazırlar.
 Sınıfa gelen çocuklarla tek tek selamlaşır. İstedikleri ilgi köşelerine geçmeleri için onları yönlendirir.
 Öğretmen bu süre içinde onları gözlemler, onlara rehberlik eder ve zaman zaman da etkinliklerine katılır.
 Serbest etkinlik sonunda çocuklar sınıfı toplarlar. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını giderdikten sonra kahvaltıya geçerler.

TÜRKÇE
SDA: A5: K:1
DA: A:5 K:1,3,4
A:8 K:1,3,4
BA: A:2 K:1,2
A3: K:1,2


 Çocuklar minderlere geçerler.
 Öğretmen taşıtlarla ilgili resimleri çocuklara gösterir. Ve ardından taşıtlarla ilgili bilmeceleri çocuklara sorar.
 Çocuklar taşıt resimlerine bakarak uygun cevabı verirler.
 Ardından öğretmen “Arkadaş Arayan Küçük Otomobil” adlı hikayeyi anlatır.
 Hikaye bitiminde hikaye hakkında sohbet edilir.
 Etkinlik bitiminde “Uçaklar uçar kuş gibi,
Gemi yüzer balık sanki.
Tren raylarda yılan,
Yolların tavşanı taksi.” şiiri söylenerek diğer etkinliğe geçilir.
( ARKADAŞ ARAYAN KÜÇÜK OTOMOBİL; OYA ABACI, MORPA)
( ŞİİR; TEKERLEME BİLMECE ŞİİR PARMAK OYUNLARI, ENGİN-HÜSNİYE ÖZATALAY, YA-PA )

MÜZİK-OYUN ve HAREKET
PMA: A1: K:1
SDA: A6: K:2,3,4,10
 Çocuklarla birlikte yeni bir şarkı öğrenileceği söylenir.
 “ Taşıtlar” şarkısı öğretmen tarafından çocuklarla birlikte tekrar yöntemiyle öğretilir.
 Daha sonra şarkı oyunlaştırılarak etkin kazanım sağlanır.
TAŞITLAR
Düdük çalar ince ince Vapurlar suya dizilir
Yolcular binince Denizde süzülür
Gidiyor çufu çufu çuf Gidiyor dumanina bak
Uzaklarda gözü Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi Çok bekletme bizi
Otomobil firlar birden Yolcular rahat uçakta
Kalkarken yerinden Aldirma hiç korkma
Katiyor tozu dumana Gidiyor göge bakiyor
Uzaklarda gözü Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi Çok bekletme bizi
 Etkinlik bitiminde öğrenilen şarkı söylenilerek diğer etkinliğe geçilir.
(TAŞITLAR adlı şarkı http://www.okulonceciyiz.biz/cocuk-sarkilari/12811-12-ay-ve-tasitlar-sarkisi.html sitesinden alıntı yapılmıştır.)

ETKİNLİKLER ÖĞRENME SÜRECİ

SANAT
PMA: A2: K: 7,8,9,13,14
SDA: A6: K:9,10
A13: K:3 Çocuklardan sanat etkinliği için masalara geçmeleri istenir.
 Her çocuğa birer tane plastik tabak verilir.Çocuk başını oluşturacak olan gözleri, ağzı, burnu ve ipten saçlar verilir.Bu plastik tabağı bir çocuk başı olacak şekilde özgün süslemelerine yardımcı olunur.
 Daha sonra hazırlanan büyük fon kartonu kamyon şekli verilerek çizilir ve pencereleri belirlenir.
 Çocukların yaptıkları bu çocuk başları da kamyonun pencerelerine yapıştırılır. Kamyonun alt kısmına da çocuklar boyalı olan elleriyle baskı yaparlar.
 Yapılan çalışma çocuklarla birlikte sınıfta uygun bir yere yerleştirilir.
 Etkinlik bitiminde araba sürme taklidi yaparak diğer etkinliğe geçilir.


OKUMA ve YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
PMA: A2: K:7,10
BA: A4: K:1
 Öğretmen çocuklara çalışma sayfalarını dağıtır. Çalışma sayfası hakkında kısaca sohbet edilir. ( Çalışma sayfasında ne görüyorsun?, Sence araba nereye gidiyor olabilir? vb.)
 Arabayı doğru yolu bularak eve ulaştırmaları istenilir.
 Daha sonra çocuklar pastel boya ile araba ve evi istedikleri şekilde boyarlar.

(OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI http://etkinlikdunyasi.blogspot.com/2009/12/3-4-yas-yon-bulma-calsmalar.html sitesinden alıntı yapılmıştır.)


AİLE KATILIMIDEĞERLENDİRME
 Ailelere bu hafta içinde gerçekleştirilecek olan veli izin belgesi formları gönderilir.
(http://okuloncesimuzeegitimi.blogspot.com/search/label/7.%20%C4%B0Z%C4%B0N%20D%C4%B0LEK%C3%87E%20%C3%96RNEKLER%C4%B0 sitesinden alınmıştır.Sınıf öğretmeni

Bilmeceler:

 Sıra sıra odalar birbirini kovalar (Tren)
 Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer. (Gemi)
 Kimi iki kimi üç tekerlek, pedalları ayakları ile çevirerek, dolaşırsın her yeri üstüne binerek. (Bisiklet)
 Açarım kanatlarımı, çok yolcu taşarım, her araçtan hızlı giderim. (Uçak)
 Dört tekerlek bir direksiyon, çalar düt düt klakson, teker teker binelim kurallara uygun binelim. (Araba)
 Tahtadan yapar balıkçılar, onunla balık avına çıkarlar, çok dikkatle kürekleri çekerler. (Sandal)
 Pır pır diye ses çıkartırım, pervanelerimle havada süzülerek giderim.(Helikopter)

( BİLMECELER http://www.onceokuloncesi.com/ta-tlar-ile-t6735.html sitesindeki resimli slayttan alınmıştır.)

Hiç yorum yok: